Müzik

Home/Müzik

Keman Kursu

2020-11-08T23:10:24+03:00

Keman klasik müzik başta olmak üzere özgün müzik, Türk sanat müziği ve Batı müziğinde duymaya alıştığımız, erken yaşlardan itibaren çalınabilen bir müzik aletidir. Bu sebeple [...]

Gitar Kursu

2020-11-08T22:48:56+03:00

Gitar neredeyse herkesin hayatının bir döneminde çalmak istediği bu enstrüman, parmakla veya pena ile çalınan, sekiz rakamına benzeyen telli bir çalgı türüdür. Her şarkıda sesini [...]

DJ Kursu

2020-11-09T00:48:18+03:00

Her geçen gün müziğin dünya genelinde daha fazla değer görmeye devam etmesi ile birlikte sadece müzik dinlemek ile sınırlı kalmayıp, kendi müziğini kendisi yapmak isteyen [...]

Darbuka Kursu

2020-11-09T00:31:50+03:00

Darbuka adını telafuz ettiğimiz anda dahi akıllara kıvraklığı ve eğlenceyi getiren bu enstüman, doğu kökenli olan ve özellikle Orta Doğru ve Balkanlarda kullanılan vurmalı bir [...]

Çello Kursu

2020-11-08T23:37:56+03:00

Çello viyolonsel olarak da adlandırılan, yaylı ailesinden dört telli ve bas sesli perdesiz bir enstrümandır. Perdesiz olmasından ötürü diğer enstrümanlara göre müzikal kulak daha da [...]

Cajon Kursu

2019-12-12T16:33:29+03:00

Kökeni Peru olan cajon; İspanyolcada cajones yani çekmece anlamına gelen bir kelimeden türemiştir. İsteğe bağlı olarak el ve parmaklar ile çalınmasının yanı sıra kalın bir [...]

Bateri Kursu

2020-11-08T23:55:44+03:00

Bateri modern müziğin vazgeçilmez enstrümanlarından olan ve davul olarak da bilinen; yeni bir müzik aleti gibi görünse de köken olarak tarihi çok daha eskiye dayanmaktadır. [...]

Bağlama Kursu

2020-11-08T23:49:01+03:00

Bağlama Türk kültürünün en eski, en kendine has, en melodisiyle herkesi etkileyen çalgılarından biridir. Tarih boyunca çeşitli bölgelere göre farklı isimler almış ve günümüze kadar gelmiştir.

Armoni Kursu

2019-12-12T16:33:39+03:00

Genel tanımı ile armoni kelimesi; müzikte birbirinden farklı birçok notanın beraber kullanılması sonucu ortaya çıkan ses uyumu olarak bilinmektedir. Ayrıca armoni akorları, akorların uyumu ve kurulumunu ve tüm bunlar arasında bulunan ilişkiyi inceleyen son derece önemli bir müzik dalıdır.

Akordeon Kursu

2019-12-12T16:33:51+03:00

Çerkez, Kafkas ve Azeri toplumları müziğinin yapı taşı olarak anılan akordeon kıvrak bir yapıya sahip olması nedeni ile duygu ve düşüncelerin ifade edilmesinde de önemli bir araç olarak kullanılmaktadır.