Portfolio

Home/Portfolio/

Klarnet Kursu

2020-11-09T00:10:58+03:00

Özellikle Türk müziği ilk sırada olmak ile birlikte ülkemizde birbirinden farklı birçok müzik türünde sık sık kullanılmakta olan klarnet; üflemeli çalgılar grubunun neredeyse en güçlü [...]

Kanun Kursu

2019-12-12T16:33:06+03:00

Kanun tarihi milattan öncesine kadar giden, günümüze kadar birçok kez değişikliğe uğrayarak gelmiştir. İlk olarak Anadolu, Mezopotamya ve Mısır medeniyetlerinde kullanılan bu çalgı, günümüzde Türk [...]

Keman Kursu

2020-11-08T23:10:24+03:00

Keman klasik müzik başta olmak üzere özgün müzik, Türk sanat müziği ve Batı müziğinde duymaya alıştığımız, erken yaşlardan itibaren çalınabilen bir müzik aletidir. Bu sebeple [...]

Gitar Kursu

2020-11-08T22:48:56+03:00

Gitar neredeyse herkesin hayatının bir döneminde çalmak istediği bu enstrüman, parmakla veya pena ile çalınan, sekiz rakamına benzeyen telli bir çalgı türüdür. Her şarkıda sesini [...]

DJ Kursu

2020-11-09T00:48:18+03:00

Her geçen gün müziğin dünya genelinde daha fazla değer görmeye devam etmesi ile birlikte sadece müzik dinlemek ile sınırlı kalmayıp, kendi müziğini kendisi yapmak isteyen [...]

Darbuka Kursu

2020-11-09T00:31:50+03:00

Darbuka adını telafuz ettiğimiz anda dahi akıllara kıvraklığı ve eğlenceyi getiren bu enstüman, doğu kökenli olan ve özellikle Orta Doğru ve Balkanlarda kullanılan vurmalı bir [...]

Çello Kursu

2020-11-08T23:37:56+03:00

Çello viyolonsel olarak da adlandırılan, yaylı ailesinden dört telli ve bas sesli perdesiz bir enstrümandır. Perdesiz olmasından ötürü diğer enstrümanlara göre müzikal kulak daha da [...]

Cajon Kursu

2019-12-12T16:33:29+03:00

Kökeni Peru olan cajon; İspanyolcada cajones yani çekmece anlamına gelen bir kelimeden türemiştir. İsteğe bağlı olarak el ve parmaklar ile çalınmasının yanı sıra kalın bir [...]

Bateri Kursu

2020-11-08T23:55:44+03:00

Bateri modern müziğin vazgeçilmez enstrümanlarından olan ve davul olarak da bilinen; yeni bir müzik aleti gibi görünse de köken olarak tarihi çok daha eskiye dayanmaktadır. [...]

Bağlama Kursu

2020-11-08T23:49:01+03:00

Bağlama Türk kültürünün en eski, en kendine has, en melodisiyle herkesi etkileyen çalgılarından biridir. Tarih boyunca çeşitli bölgelere göre farklı isimler almış ve günümüze kadar gelmiştir.